Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tři ředitelé na gymnáziu

4. 6. 2014

 Na pozvání ředitelky Gymnázia Josefa Kainara Charlotty Grenarové se 15. květ- na 2014 uskutečnilo v místním gymnáziu setkání tří jeho ředitelů, a to u příležitos- ti vzácného životního jubilea – devadesá- tin – jednoho z nich,  Radoslava Adamce. Paní ředitelka mu srdečně pogratulovala, uvíta- la rovněž dalšího bývalého ředitele, Jiřího Bártu, který na této škole působil plných 20 let, stejně tak i Zdeňka Štěpánka, který na ní vyučoval dokon- ce 40 let. Ten jakožto profesor dějepisu a země- pisu zaznamenával dlouhodobě do školní kroniky všechny významné události, na mnohé z nich si přítomní hosté rádi zavzpomínali. Jubilant R. Adamec projevil i ve svém vysokém věku úžasnou paměť, když zcela bezchybně vy- jmenoval nejen všech 12 dosavadních ředitelů, ale také dokázal přesně určit časové rozmezí jejich působení. A když kolegovi Štěpánkovi připomněl výsledek fotbalového utkání tehdejších kantorů gymnázia a učňovské školy 9 : 1 (z roku 1963), ostatní jen nevěřícně kroutili hlavami. Hodně se vzpomínalo také na 75. výročí založe- ní gymnázia v r. 1995, které mělo svým rozsahem a kulturním programem na třech místech vysokou společenskou úroveň a velice příznivý ohlas u pří- tomných absolventů školy. Stejně tak i benefice k 80. jubileu hudebního skladatele a spisovatele Ilji Hurníka, která se uskutečnila za jeho osobní účas- ti o 7 let později. Zde si s chutí zavzpomínal R. Adamec s A. Veselou, kteří tehdy společně připra- vovali hudební čísla programu. Paní ředitelka Ch. Grenarová pak seznámila pří- tomné hosty se současnými úspěchy studentů a jejich učitelů, kterých dosahují zejména na před- mětových olympiádách a sportovních kláních (naposledy v dívčí házené). Na toto milé setkání budou mít přítomní pamětníci i současní pedagogové jen ty nejhezčí vzpomínky.

Jiří Bárta

 

Náhledy fotografií ze složky 90- tiny ředitele Mgr. Radoslava Adamce