Jdi na obsah Jdi na menu
 


Univerzitní klub seniorů při Ostravské univerzitě

Senioři neztrácejí krok s dobou, vzdělávají se virtuálně


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

  • Program celoživotního učení, Grundtvig, Multilaterální projekty
  • Název projektu: Seniors Education and Training Internet Platform - SETIP
  • Číslo projektu: 141981-LLP-1-CZ-GRUNDTVIG-GMP

Celkem 21 seniorů převzalo dne 7. června 2010 osvědčení o absolvování třetí části kurzu studia přes Internet v rámci projektu SETIP. Slavnostní předávání osvědčení absolventům z řad ostravských seniorů se uskutečnilo v aule Ostravské univerzity v Ostravě za účasti proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity RNDr. Petry Konečné, Ph.D.

Náplní studia seniorů v roce 2010 byla témata, která si účastníci kurzu zvolili sami: „Největší Čech“ a „Zdraví a kvalita života“. Doplňující třetí téma bylo „Digitální fotografie“, takže kdo měl zájem, mohl se zdokonalit i v této oblasti.

Senioři se setkávali s lektory i spolužáky jak ve třídě „virtuální“ na Internetu, tak i dvakrát měsíčně na „skutečných“ přednáškách, které zajišťovali včetně studijních materiálů odborníci z českých univerzit a dalších výzkumných a vzdělávacích pracovišť.

Na slavnostním předávání zhodnotili řešitelé projektu Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. za Ostravskou univerzitu a Ing. Tomáš Sokolovský, CSc. za Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání průběh celého projektu, paní Hana Papežová poděkovala jménem seniorů realizačnímu týmu za jeho realizaci. S krátkým zhodnocením projektu ve svých zemích vystoupili také zástupci partnerských organizací z Portugalska a Slovinska. Roli tlumočníka obstaral Mgr. Vladimír Bradáč z Katedry informatiky a počítačů PřF OU. Součástí programu bylo také vystoupení studentů Fakulty umění OU, kteří předvedli úryvky z nově nastudované opery W. A. Mozarta Figarova svatba. Operní vystoupení provázel slovem MgA. Jakub Žídek.

Senioři studují s chutí a radostí

Jak vnímají studium tohoto kurzu někteří z absolventů seniorů?

Eva Porubová (70 let) se vzdělává již 9 let v rámci U3V na OU v Ostravě a od roku 2008 si ke studiu U3V přidala toto studium v rámci projektu SETIP. Mladší syn jí pořídil počítač a pak notebook, který si mimochodem vždy bere s sebou i na chalupu v Beskydech a dnes už si život bez tohoto virtuálního spojení se světem nedovede ani představit. „Rozšiřuje to obzory, mizí izolace od okolí, kterou senioři často pociťují, píšu si přes e-mail s rodinou“, říká Eva Porubová a dodává, že oba syny má daleko – jeden v Praze a druhý až v Norsku, kde má i vnuka – takže i to je výhoda, že je s nimi neustále v kontaktu. Nejvíce ji v kurzu bavily přednášky o významných osobnostech České republiky a přednášky o zdraví a zdravém životním stylu, na které se těší i v dalším pokračování kurzu.

Jiřina Slívová (73 let) se ke studiu v rámci projektu SETIP odhodlávala nějakou dobu, ale dnes je moc ráda, že tu odvahu v sobě našla a překonala obavu z toho, že neumí pracovat s počítačem. V přípravném kurzu SETIP ji práci s počítačem naučili a vydatně jí pomáhá také její vnučka, takže se postupně naučila vše, co je potřeba. „Díky různým odkazům na Internetu si najdu všechno, co chci, zprávy z domova i ze světa, informace o zdraví, Internet mi otevřel obzory neskutečně do šířky, mailuji si s kamarádkami i přáteli, na počítači jsem každý den“, říká Jiřina Slívová a je ráda, že vnuk, který je v Praze novinářem, jí posílá často tipy na zajímavé odkazy nebo akce. V kurzu ji nejvíce oslovilo téma spojené s literaturou, baví ji psaní esejí a odpovídat na interaktivní testy.

Jiřího Bártu (63 let) nejvíce baví vytváření videofilmů. Veškeré dění v rámci projektu SETIP dokumentuje a zveřejňuje na webu Moodle SETIP na adrese setip.osu.cz. Určitě chce pokračovat dále ve studiu a i kvůli dalších možností studia pro seniory založil spolu s ostatními univerzitní klub seniorů, prostřednictvím kterého budou pokračovat ve vzdělávacích aktivitách – organizovat si studijní činnost, přednášky a kroužky podle zájmů i témat. „Náš klub je jediný svého druhu v republice. Počítáme, že se postupně rozroste o další členy,“ říká Jiří Bárta. Ani v důchodovém věku totiž není pozdě se něčemu novému naučit, něco se dozvídat a mít možnost také své nabyté znalosti uplatnit.

„Virtuální třída je úžasná věc, pomáháme si navzájem přes Internet v rámci celé třídy, jeden druhého táhne a motivuje, stačí si otevřít Internet a už studujete, co potřebujete“, pochvaluje si Jiřina Slívová. A Eva Porubová doplňuje informaci k mezinárodnímu rozměru projektu SETIP: „Účastníci kurzu od nás i ze zahraničí pořádají setkání nebo besedy, akorát je to složité s jazykovou bariérou, která zpomaluje vzájemnou komunikaci“.

Všechny zkušenosti a znalosti z kurzu používají absolventi kurzu v dennodenním životě, v komunikaci i v obohacování informacemi. I nadále chtějí absolventi tohoto kurzu pokračovat ve studiu s novými tématy: „Jestli nám bude zdraví sloužit, nastoupíme zase od září do dalšího pokračování studia a aktivně se budeme účastnit i akcí univerzitního klubu seniorů“.

Obě dámy absolventky vyslovily přání, aby akademičtí pracovníci přednášeli seniorům v ještě větší míře, protože vděk a nadšení seniorů ze studia je mnohem větší, než u mladých studentů a to je přece radostné pro obě strany. A obě jedním dechem vzkazují ostatním seniorům, aby neváhali a využili nabídek studia, nebo programů či kurzů pro seniory a nebáli se, protože všechno se dá naučit, stačí mít zájem a trpělivost. A proč? „Protože když člověk aktivně žije, má lepší zdraví a tím pádem má lepší i život“, dodávají na závěr.