Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z oslavy 90. výročí vzniku hlučínského gymnázia

1. října 2010 se v kulturním domě v Hlučíně uskutečnila slavnostní školní akademie k 90. výročí založení Gymnázia Josefa Kainara. Před jejím zahájením přivítal jeho současný ředitel Mgr. Jiří Šebesta bývalé i současné profesory , absolventy školy a čestné hosty.  Po něm jsem vystoupil s touto krátkou zdravicí :

Milí přátelé,

na hlučínském gymnáziu jsem toho za oněch 20 let prožil skutečně mnoho a těch hezkých zážitků a vzpomínek na něj mám bezpočet. Dnes ani nespočítám, kolik proslovů  jsem právě z tohoto jeviště za ta léta pronesl, kolikrát jsem zahajoval školní akademie, koncerty pěveckého sboru nebo předchozí jubilejní oslavy založení školy.

Jenže dnes si uvědomuji, že před Vámi stojím poprvé v poněkud jiné roli, a to již v roli pamětníka, i když si to, pravda,  připouštím dost nerad. Hold, nestárnou jenom školy...

Přiznávám, že jsem se na oslavu letošních kulatých narozenin našeho  gymnázia moc těšil .  Hlavně na to, že mi bude dopřáno se po oba dny setkávat s mnoha milými lidmi, kteří jsou se svou školou navždy spojeni, stejně jako  já,  onou neviditelnou pupeční šňůrou, jak mi  před léty napsala předválečná absolventka paní Elfrída Balarinová – Jedličková.

Jsem proto moc rád, že mohu  z tohoto místa i svým jménem  pozdravit všechny, dnes přítomné, nejen Vás, kteří mě pamatujete. Včera mi volal bývalý ředitel školy, p. Radoslav Adamec , abych ho omluvil - jeho zdravotní stav mu bohužel nedovoluje, aby mohl mezi nás dnes přijít a požádal mě, abych Vám vyřídil také jeho srdečný pozdrav, což rád činím.

Velice mě těší, že mohu osobně pozdravit také mého milého kolegu, ředitele polského lycea v Namyslově, p. Mgr. Jana Sozanského, s nímž jsme právě před 10 léty společně podepsali patronátní dohodu o spolupráci mezi oběma našimi školami . A je moc dobře, že se tyto vzájemné vztahy i nadále pozitivním směrem rozvíjejí.

Srdečně zdravím také všechny bývalé profesorky a profesory našeho gymnázia, stejně tak i jeho absolventy.  Jsem moc potěšen, že mezi nimi ani dnes nechybí pan Profesor Josef Jařab, který už před 15 léty přijal čestné členství v přípravném výboru oslav. Včera jsme ho mohli shlédnout  v zajímavém a poučném Tv dokumentu „ Běž domů, Ivane“ a také dnes večer ho uvidíme ve  filmovém dokumentu našeho absolventa, režizéra Marka Skláře. V  neposlední řadě srdečně zdravím také  současné vedení a celý pracovní kolektiv našeho gymnázia, kterému bych za nás, za všechny, moc rád poděkoval za jeho náročnou a odpovědnou přípravu a organizaci letošní oslavy, za to, že nám bylo umožněno  dnes i zítra  společně zavzpomínat na hezká léta strávená na naší alma mater, že si budeme moct přečíst hezké příspěvky v dnes vydané jubilejní výroční zprávě.

Mé kolegyně a kolegové, kteří každoročně předávali na hlučínské radnici svým studentům jejich maturitní vysvědčení, si možná vzpomínají, že jsem vždy na závěr svého proslovu k čerstvým absolventům použil nějaký vhodný citát moudrého klasika. Takže ani dnes tuto tradici neporuším.

Myslím si, že právě v tuto chvíli se asi nejlépe hodí verše našeho slavného absolventa Josefa Kainara, jehož jméno se nedávno stalo i součástí názvu hlučínského gymnázia. I když si je dovolím mírně parafrázovat :

„ Tak jsme se opět sešli, přátelé všelijací, ať lidé jenom lidmi jsou a ptáci ať jsou ptáci“.

No a je tomu právě 15 let, kdy jsem při zahájení oslav 75. výročí založení školy zakončil svůj projev přáním, které je aktuální i dnes :

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT – AŤ ŽIJE, AŤ VZRůSTÁ, AŤ VZKVÉTÁ to naše dobré hlučínské gymnázium.

 

Z filmu Marka Skláře " Gymnázium našich životů " jsem si dovolil

převzít kratičký úryvek, v němž i já vzpomínám - viz. odkaz níže.

http://www.stream.cz/video/522304-90-let-gymnazia-hlucin

 

Také absolvent GH Michal Schoffer coby redaktor Českého rozhlasu Ostrava natočil reportáž z oslavy - viz. odkaz níže :

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2160822&drm=